strona głównageneza

cele

statut

władze

sprawozdania merytoryczne

sprawozdania finansowe

nasze działania

kalendarium

członkowie zwyczajni

członkowie wspierający

członkowie honorowi

zostań członkiem

zostań wolontariuszem

pomóż nam

nasi darczyńcy (337)

kontakt

poradnik

pogotowie jeżowe

ośrodki rehabilitacji (44)

polecamy lecznice

prawo o jeżach

jeżowa biblioteka

publikacje o jeżach

leczenie i rehabilitacja

nasze jeże

jeżowe historie

wyróżniamy !

nasze odpowiedzi

czy wiesz, że?

wyślij

czytaj

z kraju i ze świata

ogłoszenia !

współpraca

polecamyProszę czekać, trwa ładowanie....

K a l e n d a r i u m
czyli ważniejsze wydarzenia w życiu stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Nowe władze PSOJ NASZE JEŻE
Działając z inicjatywy własnej Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeży” w składzie: Jerzy Zembrowski (prezes), Irena Zembrowska (wiceprezes) i Krystyna Osiennik (skarbnik) - zwołał na dzień 31.07.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu sprawozdawczo-wyborczym z powodu decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej w składzie: Joanna Lewkowicz (przewodnicząca), Mieczysław Lewkowicz (członek) i Hanna Naczas-Kusiak (członek) - o przekazaniu kierowania PSOJ NASZE JEŻE młodszym od siebie miłośnikom jeży. Ustępującym władzom udzielono absolutorium i wybrano nowe władze: Zarząd: Magdalena Lorenz-Michalczyk (prezes), Beata Woźniacka (członek zarządu), Adam Michalczyk (członek zarządu). Komisja Rewizyjna: Elżbieta Jurczyk, Karolina Siedlecka-Kowalczewska, Marta Skarupa.
2019-08-01


Nasza czynna ochrona jeży w 2018 roku w Polsce!
513 jeży w naszej opiece!
Z satysfakcją informujemy o naszym kolejnym sukcesie w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. W okresie od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r. nasi dzielni Opiekunowie Jeży aktywnie i skutecznie uczestniczyli w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. Nasze wspólne dokonania: >> rehabilitowaliśmy i opiekowaliśmy się 513 jeżami (przyjęliśmy 408 jeży zaś zimowało 105 jeży), >> do środowiska naturalnego przywróciliśmy 288 wyleczonych i zdrowych jeży, >> niestety 47 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, >> pod naszą opieką przez zimę do wiosny 2019 r. pozostało jeszcze 225 jeży. Ważnym naszym działaniem są porady i konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski - w przypadkach napotkania jeży, których udzieliliśmy w ilości: 564 - w ramach naszego Pogotowia Jeżowego (prowadzenie Jerzy Gara), 87 - w ramach konsultacji przez Zarząd, 79 - w ramach konsultacji przez Opiekunów Jeży. Siłami naszych Opiekunów Jeży i Zarządu przeprowadziliśmy 78 prelekcji o czynnej ochronie jeży w szkołach podstawowych, średnich i przedszkolach.
2019-03-03


Nasza czynna ochrona jeży w 2017 roku w Polsce!
563 jeże w naszej opiece!
Z satysfakcją informujemy o naszym kolejnym sukcesie w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. W okresie od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r. nasi dzielni Opiekunowie Jeży aktywnie i skutecznie uczestniczyli w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. Nasze wspólne dokonania: >> rehabilitowaliśmy i opiekowaliśmy się 563 jeżami (przyjęliśmy 414 jeży zaś zimowało 149 jeży), >> do środowiska naturalnego przywróciliśmy 267 wyleczonych i zdrowych jeży, >> niestety 49 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, >> pod naszą opieką przez zimę do wiosny 2018 r. pozostało jeszcze 215 jeży. Ważnym naszym działaniem są porady i konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski - w przypadkach napotkania jeży, których udzieliliśmy w ilości: 477 - w ramach naszego Pogotowia Jeżowego (prowadzenie Jerzy Gara), 39 - w ramach konsultacji przez Zarząd, 99 - w ramach konsultacji przez Opiekunów Jeży. Naszym Opiekunom Jeży zakupiliśmy 26 specjalnych hibernatorów dla jeży. Otrzymali: Beata Woźniacka 10 szt., Agnieszka Georgiczuk 4 szt., Renata Pihan 4 szt., Elżbieta Jurczyk 4 szt., Elżbieta Skrzypczak 4 szt. W ciągu roku udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 433 zapytania od instytucji, szkół, urzędów, organizacji, a także organów ścigania w sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży.
2018-04-11


Nasza czynna ochrona jeży w 2016 roku w całej Polsce!
565 jeży pod naszą opieką!
Z satysfakcją informujemy o naszym kolejnym sukcesie w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nasi dzielni Opiekunowie Jeży aktywnie i skutecznie uczestniczyli w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. Nasze wspólne dokonania: >> rehabilitowaliśmy i opiekowaliśmy się 565 jeżami (przyjęliśmy 416 jeży zaś zimowało 149 jeży), >> do środowiska naturalnego przywróciliśmy 269 wyleczonych i zdrowych jeży, >> niestety 51 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, >> pod naszą opieką przez zimę do wiosny 2017 r. pozostało jeszcze 217 jeży. Ważnym naszym działaniem są porady i konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski - w przypadkach napotkania jeży, których udzieliliśmy w ilości: 455 - w ramach naszego Pogotowia Jeżowego (prowadzenie Jerzy Gara), 37 - w ramach konsultacji przez Zarząd, 87 - w ramach konsultacji przez Opiekunów Jeży. Ważną rolę w naszej działalności stanowią też podnoszące świadomość społeczeństwa prelekcje edukacyjne o jeżach, ich ochronie i postępowaniu przy napotkaniu jeży, których przeprowadziliśmy 27. W ciągu roku udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 68 zapytań od instytucji, szkół, urzędów, organizacji, a także organów ścigania w sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży i przepisów prawnych z tym związanych. Czterech naszych Opiekunów Jeży wykazało się gigantycznym poświęceniem: Beata Woźniacka OJ-13 z Solca Kujawskiego zajmowała się dotąd 304 jeżami! Elżbieta Skrzypczyk OJ-3 z Poznania zajmowała się dotąd 275 jeżami! Renata Pihan OJ-27 ze Szczecina zajmowała się dotąd 166 jeżami! Elżbieta Jurczyk OJ-14 z Nysy zajmowała się dotąd 163 jeżami!
2017-08-03


Nasza czynna ochrona jeży w 2015 roku w całej Polsce!
501 jeży pod naszą opieką!
Z satysfakcją informujemy o naszym kolejnym sukcesie w czynnej ochronie jeży na terenie całej Polski. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nasi Opiekunowie Jeży oraz Sławomir Łyczko prowadzący patronowany przez nas Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Bielsku-Białej - aktywnie uczestniczyli w czynnej ochronie jeży. Nasze wspólne dokonania: >> rehabilitowaliśmy i opiekowaliśmy się 501 jeżami (przyjęliśmy 299 jeży zaś zimowało 202 jeży), >> do środowiska naturalnego przywróciliśmy 345 wyleczonych i zdrowych jeży, >> niestety 20 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, >> pod naszą opieką przez zimę do wiosny pozostało jeszcze 136 jeży. Szczegółowe raporty i dokumentacje zdjęciowe rehabilitowanych przez nas jeży znajdują się pod zakładką "nasze jeże". Ważnym naszym działaniem są porady i konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski - w przypadkach napotkania jeży, których udzieliliśmy w ilości: 655 - w ramach naszego Pogotowia Jeżowego (prowadzenie Jerzy Gara), 101 - w ramach konsultacji przez Zarząd. 32 - w ramach konsultacji przez Opiekunów Jeży. Ważną rolę w naszej działalności stanowią też podnoszące świadomość społeczeństwa prelekcje edukacyjne o jeżach, ich ochronie i postępowaniu przy napotkaniu jeży - przeprowadzone w szkołach przez Elżbietę Jurczyk - Nysa (2 prelekcje), Sławomira Łyczko Bielsko-Biała (1 prelekcja), Beatę Woźniacką Solec Kujawski (10 prelekcji), Agnieszkę Georgiczuk Zielona Góra (3 prelekcje), Jerzego Zembrowskiego Białystok (2 prelekcje) - razem 18 prelekcji. W ciągu roku udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 198 zapytań od instytucji, szkół, urzędów, organizacji, a także organów ścigania w sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży i przepisów prawnych z tym związanych. Trzech naszych Opiekunów Jeży wykazało się gigantycznym poświęceniem przez ostatnie lata: Sławomir Łyczko z Bielsko-Białej zajmował się już 100 jeżami! Elżbieta Skrzypczyk z Poznania zajmowała się już 200 jeżami! Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego zajmowała się już 200 jeżami!
2016-05-11


200 jeży pod opieką Beaty Woźniackiej z Solca Kujawskiego
Beata Woźniacka w Klubie 200
Członek naszego stowarzyszenia nasz Opiekun Jeży Nr 13 Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego, ma ważny dzień: właśnie trafił pod jej opiekę dwusetny już jeż od początku uzyskania naszego zezwolenia GDOŚ na rehabilitację jeży. 163 jeży zostały przez Beatę Woźniacką uratowane i zdrowe wróciło na wolność do środowiska naturalnego, zaś 37 jeży nie udało się uratować. Trzeba podkreślić, że cała działalność Pani Beaty jest w 100% bezinteresowna. GRATULUJEMY poświęcenia!
2015-10-15


Hibernatornia dla jeży w leśniczówce Jezierce
Nowa inicjatywa Beaty Woźniackiej
Od kilku lat, bardzo udanie i owocnie nasza Opiekun Jeży Nr 13 Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego współpracuje z Nadleśnictwem Solec Kujawski - szczególnie z Nadleśniczym Jakubem Siedleckim. Nadleśnictwo dla naszych celów hibernatorni dla jeży przygotowało i wyremontowało pomieszczenia w Leśniczówce Jezierce, a potem zbudowało dla nas 6 hibernatorów drewnianej konstrukcji w roku 2014, zaś w roku 2015 przekazało nam kolejnych 6 hibernatorów dla jeży. Hibernatornia sprawdza się doskonale!
2015-10-15


200 jeży pod opieką Elżbiety Skrzypczak z Poznania
Elżbieta Skrzypczak w Klubie 200
Członek naszego stowarzyszenia nasz Opiekun Jeży Nr 3 Pani Elżbieta Skrzypczak z Poznania, ma ważny dzień: właśnie trafił pod jej opiekę setny już jeż od początku uzyskania naszego zezwolenia GDOŚ na rehabilitację jeży. 165 jeży zostało przez Elżbietę Skrzypczak uratowanych i zdrowych wróciło na wolność do środowiska naturalnego, zaś 35 jeży nie udało się uratować. Trzeba podkreślić, że cała działalność Pani Elżbiety jest w 100% bezinteresowna. GRATULUJEMY poświęcenia!
2015-09-21


100 jeży pod opieką Sławomira Łyczko z Bielska-Białej
Sławomir Łyczko w Klubie 100
100 jeży pod opieką Sławomira Łyczko! Członek naszego stowarzyszenia nasz Opiekun Jeży Nr 6 a od 27.03.2014 r. prowadzący Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Pan Sławomir Łyczko z Bielsko-Białej, ma ważny dzień: właśnie trafił pod jego opiekę setny już jeż od początku uzyskania naszego zezwolenia GDOŚ na rehabilitację jeży. 84 jeży zostało przez Sławomira Łyczko uratowanych i zdrowych wróciło na wolność do środowiska naturalnego, zaś 16 jeży nie udało się uratować. Trzeba podkreślić, że cała działalność Pana Sławomira jest w 100% bezinteresowna. GRATULUJEMY poświęcenia!
2015-01-29


Pierwszy w Polsce Instruktaż dla lekarzy weterynarii o jeżach
Jeż u weterynarza
W ramach projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ” przy znacznej pomocy lekarzy weterynarii: Roberta Ratajskiego z Nysy oraz Dawida Jańczaka z Warszawy, opracowaliśmy specjalny poradnik „Jeż u weterynarza” - przeznaczony dla lekarzy weterynarii a dotyczący postępowania z jeżami, diagnozowania ataków pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, mikroskopowego badania odchodów oraz poprawnego leczenia jeży w przypadku najczęściej spotykanych chorób. Instruktaż jest stale dostępny na naszej stronie internetowej pod zakładką „Leczenie i rehabilitacja jeży”. Jest to pierwszy taki instruktaż w Polsce.
2015-01-01


Nasza czynna ochrona jeży w 2014 roku w całej Polsce!
470 jeży pod naszą opieką!
W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nasi Opiekunowie Jeży oraz prowadzący patronowane przez nas Ośrodki Rehabilitacji Jeży w Kłodzku i w Skierdach - aktywnie uczestniczyli w czynnej ochronie jeży. Nasze wspólne dokonania: >> rehabilitowaliśmy i opiekowaliśmy się 470 jeżami (przyjęliśmy 309 jeży zaś zimowało 161 jeży), >> do środowiska naturalnego przywróciliśmy 226 wyleczonych i zdrowych jeży, >> niestety 60 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, >> pod naszą opieką przez zimę do wiosny pozostało jeszcze 184 jeże. Szczegółowe raporty i dokumentacje zdjęciowe rehabilitowanych przez nas jeży znajdują się pod zakładką "nasze jeże". Ważnym naszym działaniem są porady i konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski - w przypadkach napotkania jeży, których udzieliliśmy w ilości: 587 - w ramach naszego Pogotowia Jeżowego, 126 - w ramach konsultacji przez Zarząd. 227 - w ramach konsultacji przez Opiekunów Jeży. Ważną rolę w naszej działalności stanowią też podnoszące świadomość społeczeństwa prelekcje edukacyjne o jeżach, ich ochronie i postępowaniu przy napotkaniu jeży - przeprowadzone w szkołach przez Elżbietę Jurczyk, Tomasza Paliwodę, Sławomira Łyczko i Irenę Zembrowską: razem 7 prelekcji. W ciągu roku udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 143 zapytania od instytucji, szkół, urzędów, organizacji, a także organów ścigania w sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży i przepisów prawnych z tym związanych.
2014-12-31


Instruktaże edukacyjne o jeżach
7 instruktaży
W ramach projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ” opracowaliśmy treść oraz układ graficzny 7 instruktaży edukacyjnych na temat życia jeży oraz poprawnych postaw społeczeństwa i zachowania wobec jeży spotykanych na co dzień jesienią, zimą, wiosną, latem oraz o postępowaniu z noworodkami jeży. Także instruktaż dla służb Straży Miejskich. Są one kolportowane w całej Polsce. Instruktaże są też stale dostępne na naszej stronie internetowej pod zakładką „poradnik”.
2014-12-22


Roll-up’y edukacyjne o jeżach
6 rodzajów roll-up’ów edukacyjnych dla społeczeństwa o jeżach
Opracowaliśmy treść oraz układ graficzny i przygotowaliśmy do produkcji 6 rodzajów roll-up’ów edukacyjnych dla społeczeństwa na temat życia jeży oraz poprawnych postawach i zachowaniach wobec jeży spotykanych na co dzień latem, wiosną, jesienią i zimą oraz ogólnej wiedzy o jeżach, jak też ratującym postępowaniu z noworodkami jeżowymi - w ramach projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ”. Roll-up’y wysokości 185 cm będą wystawiane na kilkudziesięciu imprezach edukacyjnych w całej Polsce.
2014-12-18


Powołujemy kolejnych 3 Opiekunów Jeży PSOJ NASZE JEŻE
Jest nas coraz więcej!
Przeprowadziliśmy ogólnopolską akcję pozyskania nowych osób do opieki nad jeżami i we współpracy z portalami społecznościowymi przeprowadziliśmy analizę zgłoszeń, wyselekcjonowaliśmy i w efekcie pozyskaliśmy 3 nowych Opiekunów Jeży, dla których GDOŚ wydała zezwolenie na opiekę nad jeżami: OJ-30 Agnieszka Georgiczuk Droszków k/Zielonej Góry OJ-31 Katarzyna Cywińska Kaliska k/Starogardu Gd. OJ-32 Brygida Gawryszewska Poczernin k/Płońska oraz patronowaliśmy w przekształceniu Opiekuna Jeży OJ-6 na trzeci już Ośrodek Rehabilitacji Jeży prowadzony przez Sławomira Łyczko w Bielsko-Białej pod naszym patronatem.
2014-11-26


Scenariusze warsztatów szkolnych „Aktywni dla jeży”
6 scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla klas: 0-III SP, IV-VI SP i gimnazjów
Zrecenzowaliśmy i uaktualniliśmy w zakresie merytorycznym sześć scenariuszy warsztatów szkolnych „Aktywni dla jeży” opracowanych w ramach projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ” - obejmujących scenariusze dla etapów edukacyjnych klas: 0-III SP, IV-VI SP oraz gimnazjów. Opracowaliśmy metodykę i treści adekwatne do poszczególnych poziomów edukacyjnych oraz scenariusze do realizacji w warunkach klasowych (okres zimowy i przy złej pogodzie), a także scenariusze do realizacji w terenie (na okres wczesnej jesieni, wiosny i lata) dla każdego etapu edukacyjnego. Opracowaliśmy także prezentacje multimedialne odpowiednio dopasowane dla każdego etapu edukacyjnego.
2014-11-25


Wyróżnienie dla PSOJ NASZE JEŻE
Debata z Głównym Konserwatorem Przyrody z naszym udziałem
Zostaliśmy wyróżnieni spośród wielu organizacji pozarządowych działających w Polsce na rzecz ochrony przyrody, bowiem zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Środowiska do wzięcia udziału w debacie z Panem Ministrem Piotrem Otawskim - Głównym Konserwatorem Przyrody w dniu 7 listopada 2014 r. w Warszawie. W debacie wzięło udział 31 organizacji pozarządowych z całego kraju. Zreferowaliśmy najważniejsze problemy ochrony czynnej jeży w Polsce. Przedstawiliśmy nasze propozycje uregulowania odpowiedzialności administracji państwowej w terenie za realizację ustawy o ochronie przyrody wraz z odpowiedzialnością karną w przypadkach nieprzestrzegania jej przepisów, gdyż dotychczasowa nasza praktyka wskazuje, że generalnie w Polsce nie jest przestrzegana ustawa o ochronie przyrody przez urzędy administracji państwowej oraz samorządy. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże” reprezentowali: Jerzy Zembrowski - Prezes Zarządu oraz Joanna Lewkowicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2014-11-07


Ogólnopolski projekt edukacyjny „Jeż swój zwierz”
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże” - partnerem
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże” jako partner wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju Agro-Group z Białegostoku jako koordynator - przy udziale Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa, fundacji ekologicznej „Arka” z Bielsko-Białej, fundacji Ekorozwoju z Wrocławia oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z Płocka - rozpoczęło realizację 2-letniego projektu „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ". Celem projektu jest edukacja społeczeństwa w zakresie czynnej ochrony jeży na terenie całej Polski. 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z udziałem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dr Lecha Magrela, odbyła się konferencja inauguracyjna tej kampanii edukacyjnej. Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu, a prezes PSOJ NASZE JEŻE omówił podstawowe zasady postępowania z tymi zwierzętami zarówno podczas opieki i rehabilitacji, jak też postępowania przy spotkaniu jeży na co dzień. Zaprezentowano też, wykonane na potrzeby kampanii, plansze edukacyjne przedstawiające cykle życia, rozwoju i zachowania jeży w czterech porach roku. Poinformowano, że w Polsce żyją dwa gatunki jeży: zachodni i wschodni, które objęte są ochroną ścisłą wymagają ochrony czynnej. Podkreślono, że jeże giną wskutek działalności człowieka (potrącane przez samochody, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach, przez wypalanie traw). Przy spotkaniu jeża najczęściej przyczyną tragedii nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi. Projekt będzie realizowany przez 2 lata na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. W ramach kampanii prowadzone będą działania edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych, akcja w ogródkach działkowych oraz całodobowe, ogólnopolskie „Pogotowie Jeżowe” gdzie pod numerem telefonu 505 140 960 oraz za pomocą poczty elektronicznej będą prowadzone konsultacje postępowania dla społeczeństwa w przypadkach znalezienia rannego lub chorego jeża. Projekt Kampania edukacyjna „Jeż swój zwierz" dofinansowana jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.
2014-08-25


100 jeży pod opieką Beaty Woźniackiej z Solca Kujawskiego
Beata Woźniacka w Klubie 100
Członek naszego stowarzyszenia nasz Opiekun Jeży Nr 13 Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego, ma ważny dzień: właśnie trafił pod jej opiekę setny już jeż od początku uzyskania naszego zezwolenia GDOŚ na rehabilitację jeży. 82 jeży zostały przez Beatę Woźniacką uratowane i zdrowe wróciło na wolność do środowiska naturalnego, zaś 18 jeży nie udało się uratować. Trzeba podkreślić, że cała działalność Pani Beaty jest w 100% bezinteresowna. GRATULUJEMY poświęcenia!
2014-06-13


Pierwszy nasz program renaturyzacji środowisk jeży
Kolonia Porosły/Łyski k/Białegostoku
Od 2010 roku w Kolonii Porosły i Łyskach k/Białegostoku, kiedy gminną drogę łączącą Szosę Ełcką z Szosą Warszawską pokryto asfaltem, to w ciągu lat 2011-2013 r. pod kołami pędzących aut wyginęły wszystkie jeże w tej okolicy. Zabijane przez auta były także wiewiórki, łasice i inne leśne zwierzęta. Według relacji okolicznych mieszkańców, to była masakra - w ciągu tygodnia pod kołami aut ginęło kilka zwierząt. W efekcie, jesienią 2013 zabito ostatniego jeża i wiewiórkę na tym terenie. Wszystkie wyginęły. Tereny przecięte szosą, są jednak bardzo przyjazne dla zwierząt dzikich, bowiem ciągną się na obszarze 50 ha i obejmują zakrzaczone nieużytki, zagajniki oraz stary sad nie używany od 15 lat. Dlatego, w kwietniu 2014 r. w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, PSOJ NASZE JEŻE podjęło się ambitnej próby odbudowania i przywrócenia siedlisk jeży na tym terenie. Siłami naszego Stowarzyszenia przeprowadziliśmy wiele intensywnych i wymagających specjalnej techniki działań. Z właścicielami tych terenów zawarliśmy porozumienie dla naszej działalności, wnieśliśmy też opłatę za używanie starego sadu. Uzyskaliśmy efekt bardzo wartościowy, gdyż od maja 2014 roku po przygotowaniu pięciu karmników i dwóch domków, dokonaliśmy na tym terenie pierwsze zasiedlenia jeżami. Do końca roku 2015 zasiedliliśmy łącznie 19 jeży (obojga płci). Na wiosnę 2014 r. na nasz wniosek Gmina Choroszcz zamontował dwa spowalniacze na początku i końcu strefy renaturyzacji, zaś w sierpniu 2015 r. Gmina na nasz kolejny wniosek dodatkowo postawiła pierwsze w regionie znaki drogowe UWAGA JEŻE.
2014-04-04


JEŻE PANA JERZEGO
Film o Opiekunach Jeży PSOJ NASZE JEŻE
Pani Joanna Jaworska - dziennikarka TVP2 zrealizowała przy naszej pomocy film dokumentalny o nas. Zdjęcia rozpoczęły się wiosną 2012 r. o naszych działaniach w ochronie jeży. Przystaliśmy na to z wielką przyjemnością, by podnieść świadomość w społeczeństwie o naszych działaniach - a szczególnie o wielkim poświęceniu społeczników, którymi są nasi Opiekunowie Jeży. Zdjęcia kręcone były u Małgorzaty Jaworskiej-Szwed (Ośrodek Rehabilitacji Jeży „Jeżurkowo” w Skierdach pod Warszawą), u Grzegorza Pyjora (Opiekuna Jeży NR 4 w Warszawie-Falenicy), u Elżbiety Skrzypczak (Opiekuna Jeży NR 3 w Poznaniu), u lekarza weterynarii Pawła Botko z Poznania (z nami współpracującego i leczącego nasze jeże gratis), u Jerzego Zembrowskiego (prezesa i Opiekuna Jeży NR 7 w Białymstoku) a także u Iwony Sadło z warszawy (wspaniale opiekującej się jeżami na Ursynowie). Były podglądania życia jeży w dzień i w nocy i wiele godzin wywiadów. Krótki reportaż wyemitowała TVP2 na początku października 2012 r. w odcinku nr 39 www.pozyteczni.pl, natomiast cały film został wyemitowany pod tytułem "Jeże Pana Jerzego" w dniu 18 stycznia 2014 r. o godzinie 15:00 w TVP INFO.
2014-01-18


Nasza ochrona czynna jeży w roku 2013
373 jeży pod naszą opieką!
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nasi Opiekunowie Jeży oraz prowadzący patronowane przez nas Ośrodki Rehabilitacji Jeży w Kłodzku i w Skierdach - aktywnie uczestniczyli w czynnej ochronie jeży. Nasze wspólne dokonania: >> rehabilitowaliśmy i opiekowaliśmy się 373 jeżami, >> do środowiska naturalnego przywróciliśmy 170 wyleczonych i zdrowych jeży, >> niestety 42 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, >> pod naszą opieką przez zimę do wiosny pozostało jeszcze 161 jeży. Ważnym naszym działaniem są porady i konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski - w przypadkach napotkania jeży, których udzieliliśmy w ilości: 505 - w ramach naszego Pogotowia Jeżowego, 138 - w ramach konsultacji przez Zarząd. 87 - w ramach konsultacji przez Opiekunów Jeży. Pogotowie Jeżowe prowadzone na nasze zlecenie przez Jerzego Garę kosztowało nas 2806,- zł. Ważną rolę w naszej działalności stanowią też podnoszące świadomość społeczeństwa prelekcje edukacyjne o jeżach, ich ochronie i postępowaniu przy napotkaniu jeży - przeprowadzone w przedszkolach przez Beatę Woźniacką: 2 prelekcje. Patronowaliśmy także akcjom oświatowym o jeżach w: Szkole Podstawowej Nr 94 w Warszawie, Szkole Podstawowej ABiS School4child w Łodzi.
2013-12-31


Niezwykła pomoc jeżom na Ursynowie w Warszawie
Wspaniała mieszkanka Warszawy Pani Iwona Sadło ratuje jeże!
Konsultowaliśmy przez kilka tygodni a potem miesięcy przygotowania i realizację dużej akcji ratowania jeży miejskich na Ursynowie w Warszawie. Akcja wyjątkowo udana została przeprowadzona z inicjatywy mieszkanki Warszawy - Pani Iwony Sadło. Pani Iwona opłaciła i zbudowała trzy domki i dwa karmniki oraz jedno naturalne schronienie dla jeży. Między blokami powstał azyl jeżowy, gdzie jeże nie tylko zimowały dwie kolejne zimy, ale się stołowały przed mrozami i wiosną, a nawet mieszkają.
2013-12-20


Nasza działalność w ochronie jeży przedmiotem badań akademickich SGGW
Anna Stachowicz - Praca licencjacka SGGW
Miło nam donieść, że nasza działalność w ochronie jeży została dostrzeżona także przez środowisko akademickie. Anna Stachowicz wykonała w 2013 roku Pracę Licencjacką „Metody ochrony jeży w Polsce” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Rolnictwa i Biologii pod kierunkiem dr hab. Joanny Werka, prof. SGGW w Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa. Celem pracy było zanalizowanie funkcjonowania form ochrony jeży w Polsce, skupiając się głównie na działalności Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeże”. Omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu biologii i ekologii jeży, a także najważniejsze zagrożenia. Mimo że są one prawnie chronione, nie ulega wątpliwości, że istnieje problem ich niedostatecznej ochrony w Polsce.
2013-12-10


Powołujemy kolejnych 10 Opiekunów Jeży PSOJ NASZE JEŻE
Coraz więcej mamy ratowników jeży!
Przeprowadziliśmy ogólnopolską akcję pozyskania nowych osób do opieki nad jeżami i we współpracy z portalami społecznościowymi przeprowadziliśmy analizę zgłoszeń, wyselekcjonowaliśmy i w efekcie pozyskaliśmy 10 nowych Opiekunów Jeży, dla których GDOŚ wydała zezwolenie na opiekę nad jeżami: OJ-20 Anna Trzcińska - Warszawa, OJ-21 Grzegorz Zajączkowski - Stare Kurowo. OJ-22 Magdalena Turowska - Izabelin. OJ-23 Anna Barańska - Poznań, OJ-24 Zofia Rokicka - Obroki k/Lublina, OJ-25 Marek Jary - Grabin k/Niemodlina, OJ-26 Marcin Krzyżański - Kraków, OJ-27 Renata Pihan - Szczecin, OJ-28 Anna Sita - Kąty k/Jarocina, OJ-29 Renata Kasica - Daszewicze.
2013-12-06


100 jeży pod opieką Elżbiety Skrzypczak z Poznania
Elżbieta Skrzypczak w Klubie 100
Członek naszego stowarzyszenia nasz Opiekun Jeży Nr 3 Pani Elżbieta Skrzypczak z Poznania, ma ważny dzień: właśnie trafił pod jej opiekę setny już jeż od początku uzyskania naszego zezwolenia GDOŚ na rehabilitację jeży. 91 jeży zostało przez Elżbietę Skrzypczak uratowanych i zdrowych wróciło na wolność do środowiska naturalnego, zaś 9 jeży nie udało się uratować. Trzeba podkreślić, że cała działalność Pani Elżbiety jest w 100% bezinteresowna. GRATULUJEMY poświęcenia!
2013-07-07


Powołujemy kolejnych 5 naszych Opiekunów Jeży
Jest nas coraz więcej!
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z dużym uznaniem oceniła dotychczasową naszą działalność i traktuje ją jako niezwykle ważny element ochrony czynnej jeży w Polsce, co podkreślono w uzasadnieniu kolejnego Zezwolenia, którego tym razem udzielono nam na 5 lat do lipca 2018 r. Do naszego istniejącego grona Opiekunów Jeży: OJ-03 Elżbieta Skrzypczak - Poznań, OJ-04 Grzegorz Pyjor - Warszawa, OJ-05 Arkadiusz Wisełka - Ustroń, OJ-06 Sławomir Łyczko - Bielsko Biała, OJ-07 Jerzy Zembrowski - Białystok, OJ-09 Mariola Zaczyńska - Doliwo k/Siedlec, OJ-13 Beata Woźniacka - Solec Kujawski, OJ-14 Elżbieta Jurczyk - Nysa oraz Ośrodków Rehabilitacji Jeży: ORJ-01 Jerzy Gara - Kłodzko, ORJ-02 Małgorzata Jaworska-Szwed - Skierdy k/W-wy powołaliśmy jako Opiekunów Jeży następujące osoby: OJ-15 Lidia Radomska - Białystok, OJ-16 Jolanta Sokalska-Samolewicz - Warszawa, OJ-17 Tomasz Paliwoda - Wilczeniec Fabiański k/Włocławka, OJ-18 Katarzyna Jurkowska - Lipowo k/Otwocka, OJ-19 Marika Dobrańska - Złocieniec k/Stargardu Szczecińskiego.
2013-02-11


Drugi rok naszej czynnej ochrony jeży
249 jeży pod naszą opieką!
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nasi Opiekunowie Jeży oraz prowadzący patronowane przez nas Ośrodki Rehabilitacji Jeży w Kłodzku i w Skierdach rehabilitowali i opiekowali się 249 jeżami - z tego: do środowiska naturalnego przywróciliśmy 138 zdrowych jeży, niestety 25 jeży nie udało się uratować - mimo opieki weterynaryjnej, przez zimę do wiosny pozostało jeszcze 86 jeży. Dla społeczeństwa udzieliliśmy 494 porad w ramach naszego Pogotowia Jeżowego oraz 42 porady przez Zarząd. udzieliliśmy odpowiedzi e-mailowych i listownych na 668 zapytań od instytucji, szkół, urzędów, osób prywatnych, a także organów ścigania w sprawie ścisłej ochrony jeży oraz postępowania wobec napotkanych jeży i przepisów prawnych oraz niejasności z tym związanych.
2012-12-31


Pierwszy reportaż o PSOJ NASZE JEŻE w TVP2
Joanna Jaworska - dziennikarka TVP2 kręci reportaż o nas
Zdjęcia u Małgorzaty Jaworskiej-Szwed - prowadzącej Ośrodek Rehabilitacji Jeży „Jeżurkowo” w Skierdach pod Warszawą, u Grzegorza Pyjora - Opiekuna Jeży NR 4 w Warszawie-Falenicy oraz u Jerzego Zembrowskiego OJ-7 i prezesa PSOJ NASZE JEŻE. Pierwsze zdjęcia zostały wykonane w dniu 03 kwietnia 2012 r. Przygotowania do scen, filmowanie, oświetlenia, wywiady po kilka razy te same, kilkukrotne powtórzenia scen itp. - w ośrodku Małgorzaty Jaworskiej-Szwed trwały 5 godzin i prawie 3 godziny u Grzegorza Pyjora. W niedzielę 8 lipca ekipa telewizyjna wraz z dziennikarką kręciła sceny na terenie renaturyzacji siedlisk jeży pod Żółtkami k/Białegostoku przez cały dzień. Było też filmowanie zachowania jeży nocą do godziny 2. Reportaż został wyemitowany na początku października 2012 r. w odcinku 39 na portalu TVP pozyteczni.pl.
2012-10-30


Pierwsze nasze ulotki
Darowizna firmy DRUKARZ z Ciechanowa
Pozyskaliśmy do akcji charytatywnej firmę drukarską DRUKARZ sp.j. Leszek Przybyszewski, Grzegorz Witkowski z Ciechanowa. Firma DRUKARZ przygotowała i wydrukowała nam nieodpłatnie 1200 kolorowych ulotek edukacyjnych "Jeż - nasz przyjaciel" - formatu A4 na pięknym błyszczącym papierze - o życiu jeży i wymaganym wobec nich postawom młodzieży i dorosłych. Ulotki są rozprowadzane podczas naszych prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach.
2012-01-21


Pierwszy rok naszej ochrony czynnej jeży
207 jeży pod naszą opieką!
W okresie od 15.11.2010 r. do 31.12.2011 r. nasi Opiekunowie Jeży oraz nasze patronackie Ośrodki Rehabilitacji Jeży w Kłodzku i w Skierdach - opiekowały się 207 jeżami! Z tego: do środowiska naturalnego przywróciliśmy 117 wyleczonych jeży, 19 nie udało się niestety uratować, zaś 71 jeży pozostało pod naszą opieką przez zimę do wiosny. Ponadto, z terenów robót drogowych, rozbiórkowych i budowlanych przemieściliśmy 11 jeży na tereny dla nich bezpieczne. Udzieliliśmy 393 konsultacje dla społeczeństwa z całej Polski w sprawie pomocy napotkanym jeżom - w tym 351 porad udzieliło nasze całodobowe Pogotowie Jeżowe - prowadzone przez Katarzynę Pudzyńską oraz przez Jerzego Garę.
2011-12-31


Wspieramy otwarcie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Skierdach k/Warszawy
Małgorzata Jaworska-Szwed ma swój ORZ "Jeżurkowo"
Staraniem Małgorzaty Jaworskiej-Szwed dotychczasowego Opiekuna Jeży NR 2 PSOJ NASZE JEŻE - przy naszym wsparciu, decyzją GDOŚ DOPobiz.6510.9.2011.jr z dnia 01.03.2011 r. - ku naszej satysfakcji, powstał kolejny, drugi już pod naszym patronatem - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Skierdach k/W-wy gm. Jabłonna.
2011-03-03


Wspieramy otwarcie Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku
Jerzy Gara ma swój ORJ "Jerzy dla jeży"
Po kilku miesiącach starań naszych oraz Jerzego Gary, Decyzją GDOŚ/DOPobiz-4202-10/3089/10/jr z dnia 20.08.2010 r. - ku naszej satysfakcji - powstał Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku prowadzony przez członka naszego stowarzyszenia - Jerzego Garę.
2010-12-07


Powołujemy pierwszych 14 Opiekunów Jeży w Polsce!
Czekamy na dalszych chętnych!
W dniu 15.11.2010 r. uzyskujemy pierwsze w Polsce zezwolenie GDOŚ na powołanie czternastu Opiekunów Jeży Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE! Są to osoby: Katarzyna Pudzyńska - Warszawa, Małgorzata Jaworska-Szwed - Skierdy, Elżbieta Skrzypczak - Poznań, Grzegorz Pyjor - Warszawa, Arkadiusz Wisełka - Ustroń, Sławomir Łyczko - Bielsko-Biała, Jerzy Zembrowski - Białystok, Marcin Koszembar - Luboń, Mariola Zaczyńska - Doliwo, Waldemar Muszczak - Sosnowiec, Robert Wera - Sowno, Anna Dziewulska - Gostynin, Beata Woźniacka - Solec Kujawski, Elżbieta Jurczyk - Nysa.
2010-11-15


Zakończenie akcji rehabilitacji trzech jeży urodzonych w niewoli
Sukces - trzy jeże przywrócone naturze!
Akcję rehabilitacji i przywrócenia cech zwierzęcia dzikiego trzech uratowanych z niewoli jeży, zakończyliśmy po 7 miesiącach zmagań - z pełnym sukcesem! Wszystkie trzy jeże pomyślnie przeszły kurację odchudzającą (były otłuszczone) i leczenia z grzybicy i ran. W dniu 29 maja 2010 r. zostały wypuszczone na wolność w zagajniku Nowosiółki na terenie gminy Choroszcz (2 km od szosy).
2010-07-29


Ustawiamy znaki drogowe ograniczenia prędkości w strefie siedlisk jeży
Czekamy na naśladownictwo!
Skłoniliśmy Burmistrza Gminy Choroszcz do ustawienia dwóch znaków ograniczenia prękości 40 km/h na szosie w strefie zagajnika, gdzie żyją jeże w Kolonii Porosły k/Białegostoku.
2010-07-15


Pierwszy nabór Opiekunów Jeży PSOJ NASZE JEŻE
Wypełniamy lukę w przepisach prawnych
Z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodniliśmy warunki, na jakich nasze stowarzyszenie będzie mogło na terenie całego kraju legalnie powoływać Opiekunów Jeży.
2010-06-23


Rozpoczynamy pierwszą akcję rehabilitacji trzech jeży urodzonych w niewoli
Zadanie przywrócenia jeży środowisku naturalnemu
W dniu 23.10.2009 r. trzy jeże zostały odebrane emerytce i nazajutrz przewiezione do trzech opiekunów: Grzegorza Pyjora w Warszawie-Falenicy, Małgorzaty Jaworskiej-Szwed w Skierdach k/W-wy i Małgorzaty Bielawskiej k/Makowa Maz. Pod kierunkiem Katarzyny Pudzyńskiej rozpoczęliśmy żmudną akcję rehabilitacji jeży i przystosowania ich do życia w naturze.
2009-10-25


Mamy trzy nasze odznaki dla darczyńców
Katarzyna Goworek zaprojektowała nam wspaniałe odznaki
Dzięki plastykowi Katarzynie Goworek z Warszawy, mamy zaprojektowane trzy odznaki: złotą, srebrną i brązową. Wspaniałe poświęcenie, bowiem Pani Kasia nie wzięła od nas ani grosika! DZIĘKUJEMY!
2009-10-20


Nowy element naszej czynnej ochrony jeży
Pierwsze w Polsce upoważnienie do przemieszczania jeży!
W dniu 16.10.2009 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220 poz. 2237) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE otrzymało od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pierwsze w kraju UPOWAŻNIENIE RDOŚ-20-WPN-I-663114/220//09/bb do chwytania zabłąkanych jeży oraz których życie i zdrowie jest zagrożone i przemieszczania ich do bezpiecznych miejsc regularnego przebywania.
2009-10-16


Planujemy zbudowanie Centralnego Ośrodka Rehabilitacji Jeży
Trójstronne porozumienie faktem!
Z naszej inicjatywy: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku - w dniu 09.09.2009 r. podpisały porozumienie w sprawie zbudowania Centralnego Ośrodka Rehabilitacji Jeży. Na mocy porozumienia, Nadleśnictwo Supraśl wydzierżawi nam nieodpłatnie działkę 1000 m2 pod CORJ na terenie ARBORETUM w Kopnej Górze gm. Supraśl (20 km od Białegostoku). Będzie to pierwsze w Polsce i drugie w Europie (po Czechach) centrum leczenia i rehabilitacji jeży.
2009-09-09


Powstaje Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE
Chwilia historyczna - jeże w Polsce mają swoją organizację!
W dniu 01.08.2009 r. odbyło się w Białymstoku zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE. W dniu 03.09.2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskaliśmy rejestrację pierwszego w Polsce stowarzyszenia zajmującego się ochroną jeży.
2009-09-03


Jasiek odszedł - spłacamy dług
Będzie pierwsza w Polsce organizacja ratującej jeże
Niestety, "nasz jeż" Jasiek odszedł z tego świata. Żałujemy Jaśka bardzo, bo stał się nam bliski jak członek rodziny. Przez kilka miesięcy całe nasze życie domowe było podporządkowane ratowaniu Jaśka. Będziemy go dobrze wspominać i pamiętać, że tak bardzo nam ufał, kiedy był faszerowany kilkudziesięcioma zastrzykami. W końcu jego organizm tego nie wytrzymał. Zrobiliśmy co mogliśmy ratując Jaśka zdając się na weterynarzy. Na naszych rękach cichutko zasnął i ... się już nie zbudził. Po Jaśku została nie tylko pamięć i kilka fotografii, ale także zobowiązanie do pomagania jeżom, bo barbarzyńskie niszczenie środowiska jeży przez cywilizację - do tego zobowiązują.
2009-02-27


Zapoznajemy się bliżej z sytuacją jeży w Polsce
Dojrzewa w nas zamiar zorganizowania czynnej pomocy jeżom
Dowiadujemy się, że jeżami w Polsce nikt oficjalnie się nie zajmuje! Owszem, jest kilkanaście ośrodków rehabilitacji zwierząt prowadzonych przez pasjonatów, ale tylko kilku z nich może przyjąć pod swój dach jeża wymagającego pomocy. O zasadach rehabilitacji jeży, jednak nikt nie ma pojęcia. Dowiadujemy się, że jeże objęte są ochroną ścisłą wymagającą ochrony czynnej.
2009-01-26


Znajdujemy rannego jeża - Jaśka
Pierwsze nasze kontakty ze światem jeży w Polsce
Późnym wieczorem, pod Białymstokiem, znajdujemy rannego młodego jeża, leżącego na poboczu polnej drogi. Młody jeż (600 G) cierpiał - leżał na boku i wierzgał nóżkami. Lewa tylna łapka była skaleczona w dwóch miejscach i krwawiła. Kiedy podeszliśmy do niego, jeżyk patrzył na nas przestraszonym wzrokiem błagającym o pomoc. Tego się nie da zapomnieć! Potem było kilkumiesięczne wożenie Jaśka po weterynarzach i ... bezskuteczne leczenie.
2008-09-26


powrót na stronę główną »
Wszystkie prawa zastrzeżone. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE (od 03.09.2009 r.)
oprogramowanie choruzy.pl ©