strona głównageneza

cele

statut

władze

sprawozdania merytoryczne

sprawozdania finansowe

nasze działania

kalendarium

członkowie zwyczajni

członkowie wspierający

członkowie honorowi

zostań członkiem

zostań wolontariuszem

pomóż nam

nasi darczyńcy (337)

kontakt

poradnik

pogotowie jeżowe

ośrodki rehabilitacji (44)

polecamy lecznice

prawo o jeżach

jeżowa biblioteka

publikacje o jeżach

leczenie i rehabilitacja

nasze jeże

jeżowe historie

wyróżniamy !

nasze odpowiedzi

czy wiesz, że?

wyślij

czytaj

z kraju i ze świata

ogłoszenia !

współpraca

polecamy 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel. (085) 740 69 81 wew. 10
(085) 740 33 80 wew. 10
fax (085) 740 69 82
biuro@rdos.eu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zajmuje się m. in.:
a) prowadzeniem spraw związanych z ochroną gatunkową zwierząt, roślin i grzybów,
b) uzgadnianiem decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
c) kontrolowaniem funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt,
d) współpracą w zakresie ochrony przyrody z administracją rządową, samorządową i innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi.

Dyrektor
Lech Magrel

Zastępca Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
Beata Bezubik


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
tel: (85) 748 18 00
fax: (85) 652 23 73
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku administruje lasami na powierzchni
624,5 tys. ha. Cechą charakterystyczną lasów w tym rejonie jest występowanie dużych,
zwartych kompleksów leśnych:
Puszczy Augustowskiej (110 tys. ha)
Puszczy Boreckiej (30 tys. ha)
Puszczy Knyszyńskiej (105 tys. ha)
Puszczy Kurpiowskiej (34 tys. ha)
Puszczy Piskiej (70 tys. ha w granicach RDLP Białystok)
Puszczy Rominckiej (13 tys. ha).
Puszczy Białowieskiej (62 tys.ha)

Na terenie RDLP w Białymstoku występują następujące formy ochrony przyrody:
117 rezerwatów przyrody o powierzchni 30.824 ha
6 parków krajobrazowych o powierzchni ok. 156 tys. ha
36 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni ok. 800 tys. ha
20 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 o powierzchni ponad 763 tys. ha
15 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 powierzchni ponad 496 tys. ha
281 użytków ekologicznych o powierzchni 833 ha
370 stref ochronnych wokół gniazd ptaków gatunków chronionych o powierzchni 23.729 ha
2 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe o powierzchni 258 ha
1533 pomniki przyrody

Dyrektor
mgr inż. Ryszard Ziemblicki


Fundacja Zielone Płuca Polski
ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Białystok
tel./fax. 085 74 12 105
tel. 0 85 74 12 113, 085 74 46 871
e-mail: fzpp@fzpp.pl

Fundacja Zielone Płuca Polski została zarejestrowana w dniu 17.10.2005 r. i wydzielona jako oddzielna jednostka z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski. Fundacja ZPP przejmuje dotychczasowy dorobek intelektualny i materialny Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski podległego pod Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, przy której funkcjonowało od 1990 roku.

Prezes:
Krzysztof Wolfram

powrót na stronę główną »
Wszystkie prawa zastrzeżone. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE (od 03.09.2009 r.)
oprogramowanie choruzy.pl ©